Εικονική Πραγματικότητα
Ωράριο Πρόσβαση


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
 
Κέντρο Πολιτισμού
«Ελληνικός Κόσμος»
Πειραιώς 254
177 78 Ταύρος

Τηλ: 212 254 0000
hellenic-cosmos@ime.gr   
 Δωρεές 2010

Εις Μνήμην:

Παναγιώτη Παυλούρου
(Βαρελά Α.Ε.)
(Galenica A.E.)
(Μαρία Βαρελά)
(Κατερίνα Τσάλα)

Νέλλης Μπίμπα
(Αντώνης Μπίμπας)

Κώστα Ξυπολιά
(Οικογένεια Μηνά Εφραίμογλου)

Μιχάλη Παπακωνσταντίνου
(Οικογένεια Λαζάρου Εφραίμογλου)

Χρυσής Μανούσου
(Οικογένεια Λαζάρου Εφραίμογλου)

Κωνσταντίνου Τσαμαδού
(Οικογένεια Λαζάρου Εφραίμογλου)

Ιωχάνα Σαλούκα
(Οικογένεια Μηνά Εφραίμογλου)
(Μένη Κλη)

Βαγγέλη Νυκτερίδη
(Δημήτρης Συμεών Εφραίμογλου)
(Συμεών Δημήτρης Εφραίμογλου)

Χριστίνας Πρέκα
(Οικογένεια Λαζάρου Εφραίμογλου)

Αριστείδη Τσεβρένη
(Οικογένεια Δημητρη Εφραίμογλου)

Κωστή Κουτρουμπή
(Οικογένεια Λαζάρου Εφραίμογλου)

Νικόλαου Ματσανιώτη
(Οικογένεια Λαζάρου Εφραίμογλου)

Aικατερίνης Μαδούρου
(Οικογένεια Μηνά Εφραίμογλου)

Επιστροφή  
 
  copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ