Έτος:  2024  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2003  2000  1999  1998  1997  1996  1995

< Επιστροφή

01-02-1997
Συνεργασία του ΑΚΤΟ με το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΚΤΟ ΜΕ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΠΥΛΗΣ ΛΕΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΙΛΗΤΟΥ ΑΠΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ CAD/CAM

Αυτό το εκπαιδευτικό έτος ο ΑΚΤΟ ξεκίνησε ευρύτερη συνεργασία με το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού (Ι.Μ.Ε.) στα πλαίσια της ενίσχυσης της προσπάθειας που καταβάλλει το Ι.Μ.Ε. για την οργάνωση και λειτουργία ενός καινοτόμου Πολιτιστικού Κέντρου με σκοπό τη συνολική παρουσίαση της Ελληνικής Ιστορίας, της Ζωής και των Αξιών του Ελληνισμού στο ευρύτερο γεωγραφικό πλαίσιο, καθώς και την καταγραφή της παρουσίας του Ελληνισμού από τους προϊστορικούς χρόνους έως τα τέλη του 20ου αιώνα.

Για το σκοπό αυτό το Ι.Μ.Ε. δρομολογεί προγράμματα συνεργασιών με την Ελληνική αλλά και τη διεθνή Πανεπιστημιακή και Επιστημονική κοινότητα με αντικείμενο την ανάπτυξη και παρουσίαση σε ηλεκτρονική μορφή θεμάτων που άπτονται όλων των περιόδων της Ελληνικής Ιστορίας. Στα πλαίσια αυτά αναπτύσσεται μια Ηλεκτρονική Τράπεζα Πληροφοριών με στόχο τη συλλογή, τη διάσωση και την προβολή της παρουσίας του Ελληνισμού, ιδίως σε περιοχές όπου οι μαρτυρίες αυτές τείνουν να εκλείψουν. Στο πρώτο στάδιο καταγραφής που θα ολοκληρωθεί πριν το 2000 η Τράπεζα φιλοδοξεί να στεγάσει την πληρέστερη βάση δεδομένων για τον Ελληνισμό της Μικράς Ασίας, στη διαχρονική του πορεία από το 1200 π.Χ. Στις σημερινές δραστηριότητες του Ιδρύματος περιλαμβάνεται και η κατασκευή τρισδιάστατων ψηφιακών αναπαραστάσεων σημαντικών μνημείων. Για τις ανάγκες δε αυτού του προγράμματος το Ι.Μ.Ε. έχει οργανώσει στην έδρα του ένα υπερσύγχρονο εργαστήριο παραγωγής ψηφιακών μοντέλων. Η οργάνωση παραγωγής των αναπαραστάσεων αυτών ξεκίνησε το 1996 με την προμήθεια και εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών τελευταίας τεχνολογίας, σχεδιαστικού λογισμικού και scanners. Το εργαστήριο του Ι.Μ.Ε. έχει τη δυνατότητα να παράγει τρισδιάστατες ψηφιακές αναπαραστάσεις άριστης ποιότητος, με φωτορεαλιστική πιστότητα και με δυνατότητα περιήγησης στο χώρο (animation). Σε πιλοτική φάση έγινε η παραγωγή ψηφιακής αναπαράστασης ενός Θησαυρού από την Ολυμπία και του Βυζαντινού ναού (12ος αιώνας) της Μονής Αρείας στο Ναύπλιο. Τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη ένα μεγαλύτερο πρόγραμμα, το οποίο προβλέπει την αναπαραγωγή σε ψηφιακό μοντέλο ολόκληρης της Αρχαίας Μιλήτου κατά την περίοδο της ύστερης αρχαιότητας. Το μοντέλο αυτό θα χρησιμεύσει ως βάση για την παρουσίαση των κύριων στοιχείων μίας πρότυπης Αρχαίας Ελληνικής Πόλης. Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος ο κλάδος Σχεδιαστών CAD/CAM με πρωτοβουλία του Διευθυντή τομέα Interactive Multimedia, κου Πέτρου Κυρίμη, ξεκίνησε την επεξεργασία ενός ιδιαίτερα σημαντικού project που αφορά τη σχεδιαστική απεικόνιση δισδιάστατα, τρισδιάστατα αλλά και φωτορεαλιστικά, τμήματος του τείχους της Αρχαίας Μιλήτου και συγκεκριμένα, της «Πύλης του Λέοντος».

Έχει ξεκινήσει ήδη η επεξεργασία του θέματος από το Β' έτος Σχεδιαστών CAD/CAM στο μάθημα των Η/Υ και θα συνεχιστεί και στο Β' εξάμηνο του Β' έτους. Αφού ολοκληρωθεί η επεξεργασία του θέματος θα παραδοθεί στο Ι.Μ.Ε. για να προστεθεί στο ήδη επεξεργασμένο κομμάτι της Αρχαίας Μιλήτου από το Ι.Μ.Ε. Για τη συνολική ενημέρωση των σπουδαστών του ΑΚΤΟ γύρω από το θέμα που επεξεργάζονται αλλά και τα ήδη πραγματοποιημένα μοντέλα του Ι.Μ.Ε. έγινε μία ειδική διάλεξη την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 1996 με ομιλητές τον Γιάννη Σβώλο (Επιστημονική Υπεύθυνο του Ι.Μ.Ε. για την κατασκευή ψηφιακών μοντέλων αρχαίων κτιρίων) και τον Βαγγέλη Χριστοδούλου (Senior 3D Animator και VRML Designer του Ι.Μ.Ε.).

Η ανταπόκριση των σπουδαστών υπήρξε ιδιαίτερα ενθουσιώδης, κάτι που εγγυάται ότι θα πετύχουν σ' αυτό το δύσκολο έργο που ανέλαβαν. Αξίζει να αναφερθεί ότι η ανάθεση μελετών από σημαντικούς φορείς της χώρας μας στους σπουδαστές της ΑΚΤΟ είναι θεσμός τα τελευταία χρόνια, τα δε αποτελέσματα είναι πάντα ικανοποιητικά. Με το συγκεκριμένο project πιστεύουμε ότι δίνεται η ευκαιρία στους σπουδαστές να ευαισθητοποιηθούν σε ένα θέμα εθνικής σημασίας που αφορά τη διατήρηση της Ιστορικής μας μνήμης κάνοντας παράλληλα χρήση των τελευταίων μέσων και δυνατοτήτων της τεχνολογίας.

'Αννα Νίτη, Αρχιτέκτων-Μηχανικός ΕΜΠ
Αν. Διευθύντρια Κλάδου Σχεδιαστών CAD/CAM ΑΚΤΟ

copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ