Έτος:  2023  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2003  2000  1999  1998  1997  1996  1995

< Επιστροφή

26-03-1997
Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού είναι ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με κοινωφελή, μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, που εδρεύει στην Αθήνα και πρόσφατα απέκτησε ηλεκτρονική παρουσία στον κυβερνοχώρο στη διεύθυνση http://www.fhw.gr/ .

Ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 1993 με νόμο της Βουλής και η αρχική δωρεά ύψους 4.5 εκατομμυρίων ECU, καθώς και η δέσμευση κεφαλαίου 40 εκατομμυρίων ECU, προήλθαν αποκλειστικά από τρεις αρχικούς δωρητές. Αποστολή του ιδρύματος είναι η μελέτη και παρουσίαση της ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού στη διαχρονική τους ολότητα, η διάσωση της ιστορικής μνήμης και η συνειδητοποίηση οικουμενικής διάστασης του Ελληνισμού που περιλαμβάνει και τις ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού. Στο ιδιαίτερα ενδιαφέρον αυτό site μπορείτε να βρείτε παρουσίαση της ιστορίας των Ολυμπιακών αγώνων, της Παλαιάς Βουλής, αλλά και του Βουλευτηρίου, ενός σημαντικού θεσμού της αρχαίας πόλης-κράτους. Επίσης, αξίζει οπωσδήποτε να δείτε μια εντυπωσιακή τρισδιάστατη αναπαράσταση του Ναού του Διός στην Ολυμπία με τη χρήση της γλώσσας VRML (Virtual Reality Modelling Language), μία θαυμάσια εικονική περιήγηση στους Δελφούς και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα θέματα.

copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ