«Θόλος»

Τετάρτη,
24 Ιουλίου 2024

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»                    


Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
e-mail: info@ime.gr Επικοινωνήστε μαζί μας


 < επιστροφή
Αγία Σοφία, εγκαίνια του ναού, 360

Στις 15 Φεβρουάριου του 360, στη Μέση, στο κεντρικό σημείο της βυζαντινής πρωτεύουσας κοντά στο Ιερό Παλάτιο, εγκαινιάστηκε ο ναός της Αγίας Σοφίας, γνωστός και ως η Μεγάλη Εκκλησία, που έμελλε να γίνει σύμβολο της Κωνσταντινούπολης και του Βυζαντίου γενικότερα. Στην τελετή των εγκαινίων εκφώνησαν λόγους ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος και ο Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός ο Θεολόγος. Ο αρχικός ναός που υπέστη στη συνέχεια διάφορες καταστροφές θεμελιώθηκε εκ νέου στις 23 Φεβρουάριου του 532 επί βασιλείας του Μεγάλου Ιουστινιανού. Αρχιτέκτονες του δεύτερου ναού ήταν ο Ανθέμιος και ο Ισίδωρος. 
Πολιτική Απορρήτου copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ