Σαββατοκύριακο στον ΕΚ

Σάββατο,
20 Ιουλίου 2024

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»                    


Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
e-mail: info@ime.gr Επικοινωνήστε μαζί μας


 < επιστροφή
Ιωάννινα, ιστορία

Η ίδρυση της πόλης των Ιωαννίνων τον 6ο αιώνα συνδέεται με τον Ιουστινιανό. Το 1204 η πόλη εντάχθηκε στο Δεσποτάτο της Ηπείρου και στη συνέχεια στο ενοποιημένο βυζαντινό κράτος. Τη βυζαντινή κυριαρχία διέκοψε το 1339 η σερβική κατάκτηση, ενώ την ίδια περίοδο οργανώθηκε συστηματικός αλβανικός εποικισμός. Η σύγκρουση με τους Αλβανούς και οι τοπικοί ανταγωνισμοί διευκόλυναν την διείσδυση των Οθωμανών στην περιοχή, με αποτέλεσμα το 1431 η πόλη των Ιωαννίνων να ενσωματωθεί ειρηνικά στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Από το 17ο αιώνα τα Ιωάννινα αναδείχθηκαν σε ισχυρότατο κέντρο της προεπαναστατικής Ελλάδας, ενώ η πόλη έζησε τη μεγαλύτερη ακμή της στα χρόνια της εξουσίας του Αλή Πασά. Τα Ιωάννινα απελευθερώθηκαν από τον ελληνικό στρατό το 1913, ύστερα από 483 χρόνια οθωμανικής κατοχής. 
Πολιτική Απορρήτου copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ