Σαββατοκύριακο στον ΕΚ

Τετάρτη,
24 Ιουλίου 2024

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»                    


Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
e-mail: info@ime.gr Επικοινωνήστε μαζί μας


 < επιστροφή
Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος, στέψη στο Μυστρά

Στις 6 Ιανουαρίου του 1449 αναγορεύτηκε στο Μυστρά τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου ο Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος. Λίγους μήνες αργότερα μετέβη στην Κωνσταντινούπολη και ανέλαβε καθήκοντα, χωρίς τελετή στέψης στην Αγία Σοφία. Στα τέσσερα χρόνια πριν από την 'Αλωση της Πόλης προσπάθησε με όσα διπλωματικά και στρατιωτικά μέσα ήταν δυνατόν να παρατείνει την ύπαρξη της Αυτοκρατορίας. Μετά το χαμό του στα τείχη της Πόλης γεννήθηκε ο θρύλος για το «μαρμαρωμένο βασιλιά», που θα επαναδιεκδικήσει τη βυζαντινή πρωτεύουσα - ένας θρύλος ο οποίος επιβίωσε για πολλούς αιώνες και ενέπνευσε τη λαϊκή αλλά και τη λόγια λογοτεχνική παραγωγή. 
Πολιτική Απορρήτου copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ