Σχολικά εκπαιδευτικά προγράμματα

Τετάρτη,
24 Ιουλίου 2024

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»                    


Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
e-mail: info@ime.gr Επικοινωνήστε μαζί μας


 < επιστροφή
Ολυμπιακοί Αγώνες, συνέδριο αντιπροσώπων αθλητικών οργανώσεων

Στις 23 Ιούνιου του 1894 πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι το Α' Διεθνές Συνέδριο αντιπροσώπων των αθλητικών οργανώσεων, στο πλαίσιο του οποίου ο Pierre de Coubertin πέτυχε ομόφωνη απόφαση για την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο λόγιος Δημήτριος Βικέλας, ο οποίος και πρότεινε τη διεξαγωγή των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα. Η πρότασή του έγινε επίσης ομόφωνα δεκτή από τα μέλη του συνεδρίου, τα οποία διατύπωσαν την άποψη ότι οι νέοι Αγώνες πρέπει να ξεκινήσουν στη χώρα που τους είχε γεννήσει και ότι η Αθήνα αντιπροσωπεύει συμβολικά τη σχέση του ιστορικού παρελθόντος με τη νέα εποχή. 
Πολιτική Απορρήτου copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ