Δαρβίνος: το μυστήριο της φύσης

Τετάρτη,
24 Ιουλίου 2024

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»                    


Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
e-mail: info@ime.gr Επικοινωνήστε μαζί μας


 < επιστροφή
Πρώτο Σύνταγμα της Ελλάδας

«Όλοι οι Έλληνες εισίν όμοιοι ενώπιον των νόμων άνευ τινός εξαιρέσεως ή βαθμού ή αξιώματος». Την 1η Ιανουαρίου του 1822 ψηφίστηκε το πρώτο Σύνταγμα της Ελλάδας, το «Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος», στην Α΄ Εθνική Συνέλευση της Επιδαύρου. Το κείμενο του Συντάγματος αποτελούνταν από 110 σύντομες παραγράφους. Μεταξύ άλλων, περιλάμβανε διατάξεις για την προστασία των ατομικών ελευθεριών, ενώ στο επίπεδο της οργάνωσης του πολιτεύματος προέβλεπε την αντιπροσωπευτική αρχή, καθώς και την αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Έτσι, η «Διοίκησις» αποτελούνταν από το «Βουλευτικόν», το «Εκτελεστικόν» και το «Δικαστικόν». Στο ίδιο Σύνταγμα υπήρχε η πρώτη απόφαση για τη μορφή της ελληνικής σημαίας: καθιέρωνε τα χρώματα κυανό και λευκό και ανέθετε στο Εκτελεστικό Σώμα να προσδιορίσει τη μορφή της. 
Πολιτική Απορρήτου copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ