Δαρβίνος: το μυστήριο της φύσης

Σάββατο,
20 Ιουλίου 2024

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»                    


Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
e-mail: info@ime.gr Επικοινωνήστε μαζί μας


 < επιστροφή
Συμβούλιον της Επικρατείας, ίδρυση

Με διάταγμα της 30ής Σεπτεμβρίου 1835 ιδρύθηκε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Επρόκειτο για συμβουλευτικό σώμα που μπορούσε να συζητά και να κρίνει θέματα σχετικά με τον προϋπολογισμό, τους φορολογικούς νόμους και γενικώς τη νομοθεσία. Παράλληλα ήταν, όπως και σήμερα, το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο του κράτους. Το Συμβούλιο μπορούσε να αναθεωρεί αποφάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου, δικαστικές διενέξεις, κατηγορίες εναντίον υπουργών κτλ. Το 20μελές Συμβούλιο χωριζόταν σε τέσσερις επιτροπές. Τα μέλη διορίζονταν από το βασιλιά για απεριόριστο διάστημα. 
Πολιτική Απορρήτου copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ