Σχολικά εκπαιδευτικά προγράμματα

Σάββατο,
15 Δεκεμβρίου 2018

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»                    


Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
e-mail: info@ime.gr Επικοινωνήστε μαζί μας

 < επιστροφή
«Συντροφία» Αμπελακίων

Την 1η Ιανουαρίου του 1780 υπογράφτηκε το καταστατικό της «συντροφίας» των Αμπελακίων. Πρόκειται για συνεταιρισμό, του οποίου πυρήνας υπήρξαν οι οικιακές βιοτεχνίες κατασκευής και βαφής βαμβακερών νημάτων. Στόχος του συνεταιρισμού ήταν η καλύτερη αντιμετώπιση των οικονομικών δυσχερειών και η καλύτερη διάθεση των προϊόντων. Η «συντροφία» ιδρύθηκε το 1778, με πρωτοβουλία μάλλον του επισκόπου Πλαταμώνα Διονύσιου, το καταστατικό όμως συντάχθηκε και υπογράφηκε το 1780. 
Πολιτική Απορρήτου copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ